W8 online nástroje


URL encode a decode (URL kódování)

URL encode je technika, která se používá k převodu některých znaků v internetové adrese (URL) na jejich kódování ve formě speciálních znaků. Toto kódování se používá k tomu, aby bylo možné přenést internetovou adresu přes síť bez ztráty nebo změny znaků, které by jinak mohly být považovány za neplatné. URL encode je také známý jako "URL kódování" nebo "procentní kódování".

Takto upravená URL může obsahovat také skytý útok. Používá se například pro SQLi útok, ale setkáte se s ní i v e-mailech (phishing, maskování skutečného webu apod.) Tento nástroj upravenou URL převede do čitelné podoby.

Tento nástroj vám také pomůže někomu poslat URL, tak aby jej vaše komunikační apliakce neořezala/nepoškodila.