W8 online nástroje


Hromadné generování náhodných řetezců (generátor kupónů)

Tento online nástroj generuje řetezce podle vašeho zadání. Zvolíte si délku řetezce, počet generovaných řetězců, zdali má obsahovat malá písmena, velká písmena a/nebo čísla. Dále je možné zvolit vlastní předponu a koncovku, která se přidá k vygenerovaným řětezcům.

Nástroj jsem dělal za účelem vytváření většího množství náhodných slevových kupónů. Doposud jsem využíval k tomuto účelu Open Office Calc (open source alternativa k MS Excel), ale tohle je rychlejší a jendodušší :)